Barnehagar og grunnskular går til raudt i Oslo, og fritidsaktivitetar for barn blir stansa.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Vi har aldri sett så mykje smitte blant dei yngre, seier byrådsleiaren.

Dei nye tiltaka vil gjelde fram til påske.

Raudt nivå inneber ikkje stengde skular, men større grad av heimeundervisning. Sårbare barn og barn av samfunnskritisk personell vil få eit dagleg skuletilbod.

Alle innandørs fritidsaktivitetar for barn og unge blir stengde, og fritidsklubbar med innandørs lokale vil bli stengde. Johansen seier byrådet gjerne vil skjerme barn og unge, men at det dessverre ikkje er mogleg på grunn av det muterte viruset.

– Vi ser at smitten no aukar kraftig blant dei yngste. Dei muterte variantane smittar meir blant barn og unge, og vi har aldri sett så mykje smitte blant dei yngre som vi gjer no. Smitten aukar i heile byen og i alle aldersgrupper, men i særleg stor grad blant dei mellom 10 og 19 år, seier byrådsleiaren.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) varsla strengare tiltak for barn- og unge i dag. Foto: Oslo komune

Må unngå gjenteken karantene

Fredag var 12.000 elevar på heimeskule som følgje av smitteutbrot og karantene.

– Når vi innfører raudt nivå i alle skular og barnehagar er det òg for å skjerme barn og familiar frå smitte og gjentekne karantenar, seier Johansen.

Utandørs er fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år tillate i grupper på inntil ti personar, så lenge ein kan halde éin meters avstand. Byrådsleiaren ber vaksne i Oslo om å unngå å bruke utandørsanlegg slik at dei er tilgjengelege for barn og unge.

– Vi ønskjer at barn og unge skal få drive med fritidsaktivitetar, med store avgrensingar, utandørs. Det er derfor viktig at den andre befolkninga respekterer reglane som gjeld for desse anlegga så vi slepp å stengje dei, seier han.

Såkalla koronavertar skal vere på plass rundt om i bydelane for å sikre at reglane blir overhaldne.

Møt færrast mogleg

Johansen åtvarar samtidig mot at tiltakstrøytte innbyggjarar byrjar å ta lettare på tiltaka.

– No må kvar og ein av oss ta det personlege ansvaret vårt for å snu denne farlege utviklinga, seier han.

Fram til etter påske ber han om at folk møter færrast mogleg og unngår å ha besøk heime, og at dei har færrast moglege nærkontaktane og held størst mogleg avstand til dei ein møter. Sosiale samlingar innandørs bør unngåast heilt.

I tillegg til innstramming for barn og unge blir alle dei andre smitteverntiltaka som allereie er innførte vidareførte:

  • Serveringsstader må haldast stengde, med unntak av takeaway.
  • Berre matbutikkar, apotek og nokre andre butikkar kan halde ope.
  • Det er framleis forbod mot arrangement og skjenking av alkohol.
  • Treningsstudio, teater og kino blir haldne stengt.

Les også: Dette elevrådet går foran i kampen mot korona

Leander Fjeldstad er elevrådsleiar ved H20 Hersleb videregående skole og leier koronakomiteen til elevrådet. Foto: privat

LES OGSÅ

ANNONSE