Skolenes landsforbund ber kunnskapsminister Guri Melby (V) ta avgjerda no, og avlyse eksamenen i vår i 10. klasse og i vidaregåande skule.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Gi lærarar og elevar føreseielegheit og tillit. Dropp eksamen og la lærarane få vite at dei skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterar fram til skuleslutt. Lærarane i landet kan setje rettferdige standpunktkarakterar ut frå kjennskapen sin til elevane, seier forbundsleiar Anne Finborud i ei pressemelding.

Ho viser til at undervisningstilbodet er svært ulikt for elevane på grunn av den ulike smittesituasjonen i fylke og kommunar.

– Å avvikle sentralt gitte eksamenar vil ramme elevane urettferdig. Det er openbert at elevar som er heldige og har unngått sjukdom og karantene, stiller mykje sterkare til eksamen enn elevar som har vore sjuke, vore i karantene eller som går på skular med raudt nivå, seier Finborud.

Kva meiner du? 

Bør eksamen i vidaregåande våren 2021 avlysast?

Bør eksamen i vidaregåande våren 2021 avlysast?

Ja, så snart som råd461
Nei, med mindre smitta tilseier det42
Nei, ein kan finne løysingar som heimeeksamen51
Veit ikkje23
Svar totalt: 577

Ola Svenneby frå Våler i Hedmark vart ny leiar i Unge Høgre etter eit dramatisk landsmøte der Amalie Gunnufsen var innstilt som ny leiar på førehand.Foto: Unge Høyres Landsforbund / NTB

LES OGSÅ

ANNONSE