Nesten éin av fem kvinnelege polititilsette har opplevd seksuell trakassering

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I ei anonym undersøking fagbladet Politiforum har gjort blant nesten 6.000 polititilsette medlemmer i Politiets Fellesforbund, svarer 18,3 prosent, nesten éin av fem, av dei kvinnelege tilsette at dei har vorte utsette for seksuell trakassering i løpet av si tid i politiet. Berre 14 prosent av hendingane vart rapporterte, og for 43 prosent av dei igjen vart det ingen konsekvens.

– Når eg ser tala, er det eit alvorleg og nedslåande bilete som blir teikna, sjølv om det ikkje er årsfesta og delar av funna kan liggje tilbake i tid, seier politidirektør Benedicte Bjørnland om undersøkinga.

Politidirektør Benedicte Bjørnland har sett i verk ei eiga undersøking om seksuell trakassering i politiet etter fleire undersøkingar som har avdekt kritikkverdige forhold i etaten. Foto: Geir Olsen / NTB / NPK

Sex-ukultur

Studien blant 2.512 kvinner og 3.399 menn i politiet er gjort etter at opplysningar i eit forskingsprosjekt på Politihøyskolen har avdekt ein sex-ukultur, og etter at politioverbetjent og hovudverneombod på Politihøgskolen, Tania Randby Garthus, gjekk offentleg ut med eigne erfaringar om trakassering i tenesta.

I alt 372 politiutdanna og 88 sivilt tilsette kvinner svarer at dei har vorte utsette for 387 tilfelle av verbal trakassering, 244 tilfelle av fysisk trakassering og 17 seksuelle overgrep.

86 menn, og 11 sivilt tilsette i politiet, har svart at dei har vorte utsette for seksuell trakassering.

Politidirektøren har denne veka sett i verk ei eiga medarbeidarundersøking som skal leggjast fram i midten av desember. Der blir alle tilsette i politiet og studentar ved PHS stilt spørsmål om seksuell trakassering dei siste tolv månadene.

Illustrasjonsfoto: Womanizer WOW Tech/Unsplash. Kollasj: framtida.no