Svenske forskarar utviklar eit munnbind som skal stoppa viruspartiklar ved hjelp av statisk elektrisitet. Munnbinda blir lada av pusten til brukaren.
NPK-NTB-TT
NPK-NTB-TT

Ifølgje forskarane kan statisk elektrisitet bidra til å stoppe viruspartiklar på ein langt meir effektiv måte enn dagens munnbind.

– Munnbindet vårt, som baserer seg på cellulose-stoff med triboelektriske eigenskapar, gjer det lettare å puste enn med dagens munnbind, seier Christina Dahlström, som er prosjektleiar for arbeidet ved Mittuniversitetet.

Saman med forskarar frå universitetet i Uppsala har dei fått statleg støtte til ein halvårig pilotstudie. Prosjektet er førebels i ein tidleg testfase.

– På lang sikt vil bruken av fornybar cellulose i staden for fossilbasert materiale vere veldig heldig med tanke på nasjonal sjølvforsyning og avfallshandtering, seier Dahlström.


Illustrasjonsfoto av munnbind, Visuals/Unsplash

LES OGSÅ

ANNONSE