Nær halvparten av befolkninga har lese falske nyheiter om koronautbrotet, ifølgje ei undersøking. Medietilsynet ber folk vere skeptiske og sjekke kjelda.
NPK-NTB
NPK-NTB
Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet/ Thomas Ekström

Undersøkinga er gjennomført av Kantar på vegner av Medietilsynet den første veka med dei nasjonale koronatiltaka.

– Det oppstår eit enormt informasjonsbehov under ei slik krise, men dessverre er ikkje all informasjon til å stole på. Derfor er det viktig å sjekke kjeldene, gå til offisielle nettsider og lese redaktørstyrte medium, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

45 prosent svarer at dei har sett falske nyheiter om koronautbrotet, medan 55 prosent svarer at dei ikkje har det eller at dei ikkje er sikre. Fire av ti seier at dei støytte på dei falske nyheitene gjennom sosiale medium.

Har du sett falske nyheiter om koronautbrotet?

Har du sett falske nyheiter om koronautbrotet?

Ja! 🙋‍♂️25
Nei, ikkje som eg veit om 🤷‍♂️21
Nei, det har eg defintivt ikkje 🙅‍♀️3
Følgjer ikkje med på nyheiter 💁‍♀️8
Svar totalt: 57

– Ver skeptisk

Delen som har sett falske nyheiter er høgast blant gruppa under 45 år med høg utdanning, og det er ein noko høgare del i Oslo og omland enn i andre område.

Medietilsynet seier at det truleg er fleire som har sett falske nyheiter, dei har berre ikkje oppdaga at saka ikkje var sann.

– Rådet vårt er at folk bør vere skeptiske til fengjande overskrifter, og sjekke kjelda dersom saka verkar for utruleg. Det er òg lurt å undersøkje om saka er publisert fleire stader, rår Velsand.

ANNONSE