For første gong noko sinne toppar miljøutfordringar verdas økonomielite si risikoliste.
Bente Kjøllesdal

Dei siste 15 åra har World Economic Forum gjeve ut ein årleg risikorapport som skildrar dei største trugslane for kloden dei neste ti åra.

For første gong i historien er fem miljøtrugslar øvst på lista over trugslar som truleg vil ha stor påverknad det komande tiåret.

– Vi har berre eit veldig lite vindauge og om vi ikkje brukar det vindauget i dei neste ti åra, så vert det som å flyte rundt på klappstolane på Titanic, sa Børge Brende, president i WEF, ifølgje The Guardian.

Rapporten, Global Risk Report 2020, vart gjeven ut i førekant av det årlege møtet forumet har i den sveitsiske byen Davos neste veke.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saka i Noreg.

Dette meiner ekspertane er klodens fem største trugslar:

1: Ekstreme vêrhendingar som fører til store skader på eigedom, infrastruktur og tap av menneskeliv.

2: At styresmakter og næringslivet ikkje innfører og handhevar effektive tiltak for å avgrense og tilpasse seg klimaendringane.

3: Menneskeskapte miljøøydeleggingar og -katastrofer, inkludert miljøkriminalitet som oljesøl og radioaktiv forureining.

4: Tap av biologisk mangfald og økosystem-kollaps med irreversible følgjer for miljøet, som fører til ei utarming av ressursar for menneskeslekta og næringslivet. Dette gjeld både biologisk mangfald og økosystem på land og til havs.

5: Store naturkatastrofer som jordskjelv, tsunamiar, vulkanutbrot og geomagnetiske stormar.

– Må ta dette alvorleg

Då rapporten vart lansert fortalde Børge Brende at klimaendringar, tap av biologisk mangfald og vassmangel er store langsiktige trugslar.

– Planeten vert varmare, isen smeltar, og vi ser at artsbiblioteket står i brann. Vi må ta dette verkeleg, verkeleg alvorleg. Vi må endre framgangsmåten vår. Kostnaden ved å ikkje handle i dag, er mykje større enn kostnaden ved handle.

WEF-presidenten poengterer også i ei melding at ein no lyt ta grep:

– Dette er året då verdas leiarar må jobbe med alle sektorar i samfunnet for å reparere og byggje opp att systema for samarbeid, ikkje berre for kortsiktige gevinstar, men for å handtere dei djupe og underliggande risikoane.

I fjorårets rapport vart datasvindel og -tjuveri, og cyber-åtak på fjerde- og femteplass.

LES OGSÅ

ANNONSE