Menskoppar skal sikre jenter i Uganda utdanning

Bente Kjøllesdal
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Lene Elisabeth Eide står bak menskopp-bedrifta CleanCup. Foto: CleanCup

– Menstruasjonshelse handlar ikkje berre om fysisk velvære. Om ei jente ikkje kan handtere mensen med verdigheit, så kan det påverke hennar psykiske helse. Eg trur det er myndiggjerande å gje jenter mogelegheita til å velje kva sanitærprodukt dei vil bruke, seier Lene Elisabeth Eide i ei pressemelding.

Ho er grunnleggjaren av bedrifta CleanCup, og bidreg no til å gje jenter eit valalternativ.

For kvar menskopp bedrifta sel, så donerer ho éin til Redd Barna slik at dei kan dele dei ut til jenter i Uganda.

Menskoppane er eit alternativ til bind og tampongar. Dei er laga av medisinsk silikon, og kan verte brukte oppatt i inntil 10 år.

Halvparten av jenter mister skulegang

I 2017 miste halvparten av jentene i Uganda éin til tre dagar på skulen kvar einaste månad, på grunn av mensen.

Same året var det berre 54 prosent av jentene i Uganda som fullførte grunnskulen. Det er fleire årsaker til det, men dårlege løysingar for å handtere mensen har mykje å seie, ifølgje landssjef i Plan International Uganda, Rashid Javed.

Torsdag var den offisielle overleveringa av menskoppar frå CleanCup til Redd Barna, noko som markerte starten på samarbeidet.

Redd Barna har eit pilotprosjekt i byen Gulu, nord i Uganda. Allereie tidleg i oktober samla dei 91 skulejenter, og ein nær kvinneleg slektning, til undervising om mensenhelse og korleis dei nyttar menskoppen.

Samstundes fekk også gutar og menn høve til å lære om pubertet og menstruell helse.

Redd Barna skal dokumentere resultata og tilbakemeldingane frå jentene i Gulu før prosjektet eventuelt vert utvida.

Foto: WoMena UG