Bente Kjøllesdal

Petra Langebroek er klimaforskar hjå forskingsinstituttet NORCE og Bjerknessenter for klimaforskning.

I sommar reiste ho på forskingstur til sentral-Grønland. Då laga ho ei foto-forteljing til dei to sønene sine, som sat heime og lurte: Kva i alle dager gjer ein klimaforskar i isaude?

Dette er del fire av fire.

(Har du ikkje lese del dei føregåande? Dei finner du her: Del éin, to og tre)

Oppdatert: måndag 28. oktober 2019 14.21
ANNONSE