Bøker, TV-seriar og filmar kan alle gjere oss smartare og gi oss betre språk, meiner ein av dei fremste norske forskarane på feltet.
Ingvild Eide Leirfall
Per Henning Uppstad, ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Professor i spesialpedagogikk Per Henning Uppstad ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, meiner at boka kanskje er blitt noko overvurdert.

– Det er mange fordelar med boka, men boka har nok fått for stor status i tanken om kva som utviklar oss, seier han til NRK.

Viktigast å kunnne forstå andre menneske

Uppstad meiner at det utviklinga vår treng mest, er å forstå og sette seg inn i tankane og kjenslene til andre menneske.

– Det kan godt vere at TV-seriar og filmar kan gi same nytten som bøker, meiner han.

– Trur ikkje bøker kan erstattast av filmar

Leiar Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforeining er usamd med Uppstad.

– Eg trur ikkje bøker kan erstattast av filmar og tv-seriar. Bøker krev meir av oss og gir oss meir. Du mistar blant anna ein del av den språklege dimensjonen du får gjennom ein bok, seier ho til rikskringkastaren.

– Eg visste berre at eg ville skriva om meg, for det var det eg kunne, seier Sophie Elise Isachsen om debutboka «Forbilde». Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Oppdatert: sundag 20. oktober 2019 19.02
ANNONSE