Vindkraftmotstandarar mobiliserte framfor Stortinget

Tilreisande frå heile landet deltok da det vart markert motstand mot vindkraft framfor Stortinget søndag.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Både Norges Miljøvernforbund, La Naturen Leve og Naturvernforbundet, og tilreisande vindkraftmotstandarar frå heile landet samla seg framfor Stortinget for å vidarebringe bodskapen «nok er nok» søndag. Det var fem privatpersonar med Yngve Lund Bråthen i bresjen som stod for «Markering mot vindindustri i norsk natur».

Motstandarar mot utbygging blant anna på Finnskogen i Elverum, på Frøya og Sørmarkfjellet i Trøndelag, på Haramsøya i Møre og Romsdal, Bremanger i Sogn og Fjordane og mange andre stader i landet mobiliserte for å vise motstand mot utbygging i sine lokale naturområde.

Eit gjennomgåande argument under markeringa, var bevaring av det trua artsmangfaldet, og at å bygge vidare på vasskraft som energikjelde og å spare energi er ei meir skånsam løysing for naturen. Konsekvensar av vindkraft som infralyd og vibrasjonsstøy, folkehelse og trusselen mot samisk reindrift vart og løfta fram.

Representantar frå både Raudt, SV, MDG, Frp og Kystpartiet, samt ungdomsorganisasjonen Noereh og organisasjonen Motvind deltok med innlegg. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og statssekretær Liv Lønnum frå Olje- og energidepartementet var til stades for å svare motstandarane. (©NPK)