Forskarar fryktar at strender i Noreg kan bli borte

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Basert på det utsleppet vi har av klimagassar, ventar vi ein auke i havnivået på 80 centimeter til opp mot ein meter på global basis dei neste 100 åra, seier forskar Halfdan Kierulf ved geodivisjonen i Kartverket til NRK.

80 centimeter høgare havnivå

Isbrear krympar over heile kloden på grunn av klimaendringane. Varmerekordar førte til at norske isbrear minka med 33 meter i 2018.

Prognosane frå Kartverket tek ikkje høgde for om dei store ismassane på Grønland og i Antarktis skulle kollapse.

– Viss dei skulle kollapse, snakkar vi om vesentleg høgare tal, kanskje opp til mange meter, seier Kierulf.

I Noreg vil havnivåstigninga ramme strender på Vestlandet og i Lofoten hardast. Strendene på Austlandet er godt stilte på grunn av høg landhevning innerst i Oslofjorden.

– Rundt norskekysten forventar vi at havnivået vil stige med rundt 80 centimeter i dei ytste områda, som Lofoten. Og minkande til 50 centimeter i område som Narvik og Mo i Rana, der ein har større landsheving.

Les meir: Over 50.000 bygningar kan bli ramma. Her kan du sjå om stormfloda vil fløyma inn i huset eller naustet ditt!

Forskar Kristian Breili og matematikar Oda Roaldsdotter Ravndal frå Kartverket har vore med å utvikla ei ny teneste frå Kartverket som lar deg sjå konsekvensane av auka havnivå. Her er i Bergen kan over 2700 bygningar bli overflødde med 20-årsstormflo i 2090. Foto: Synne Storvik, Kartverket