Kjøper du deg betre klimasamvit?

Er du ein av dei som gjerne betaler litt ekstra for ei flyreise eller for frakt av varer slik at det blir litt meir klimavennleg? Klimaforskar meiner det er litt tullete.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Stadig fleire tenesteleverandørar reklamerer med at produkta dei sel er klimakompensert, slik at du kan ha god samvit når du handlar hos dei, fortel NRK.

Klimakompensasjon inneber at du betaler pengar inn til internasjonalt godkjente prosjekt som reduserer utsleppa tilsvarande det som din aktivitet fører til.

Klimaforskar Glen Peters i Cicero meiner derimot at klimakompensasjon berre er billig pynt meint for at vi skal få eit betre klimasamvit.

– Uansett korleis du reknar på det, så vil jo ikkje utsleppa gå ned når du flyr. I beste fall bidrar klimakompensasjon berre til litt betre konkurransevilkår for fornybar energi, seier Peters til NRK.

Les også: Nå kan du kjøpa deg god samvit til 49,– i månaden

Ei avsporing

Det einaste som hjelper viss vi vil redusere utsleppa er å la vere å fly, forklarer Glen Peters.

– Målet med klimatiltak er å få utsleppa ned til null og så til slutt negative. Det skjer ikkje med klimakompensasjon, og dermed blir dette ei avsporing, meiner Peters.

Forsking publisert i Nature viser at luftfarten snart er den aller største kjøparen av klimakompensasjon.

Studien konkluderer også med at dette ikkje vil føre til reduserte utslepp, fordi dei aller fleste fornybarprosjekta ville skjedd utan støtta frå luftfarten og andre som klimakompenserer utsleppa sine.

Kanskje vi bør gjere som svenskane? Maja Rosén starta kampanjen «Vi håller oss på jorden» og inspirerte 20 000 svenskar til å la vere å fly i 2019.

Maja Rosen

På Flightradar24.com kan ein sjå alle flya i sanntid. Maja Rosén er redd for kva all flyginga vil gjere med kloden, og har derfor starta ein kampanje der målet er å få flest mogleg til å halde seg på jorda i 2020. Foto: Skjermdump frå flightradar24.com/Maja Rosén