I fjor rapporterte nordmenn inn kryptovaluta til ein verdi av fem milliardar kroner, og skatteetaten meiner talet i verkelegheita er langt større.
Nynorsk Pressekontor

Ifølgje dei ferske tala, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, rapporterte omkring 8.000 nordmenn inn formue og gevinstar dei skaffa seg gjennom å investere i digitale valutaer i fjor.

Samtidig mistenkjer skatteetaten at minst 30.000 nordmenn har ein kryptoformue, altså at skattesvika er store.

Feilrapportering av inntekt

– Vi får stadig betre moglegheit til å følgje med på kven som har inntekter og formue på dette området. Blant dei 8.000 som rapporterer, er det nok ein del som ikkje har rapportert heilt rett.

– Det behøver ikkje vere bevisst, men det betyr at ein har rapportert formue i krypto, mens ein del skulle vore rapportert som inntekter, seier skattedirektør Hans Christian Holte til DN.

Les også: Difor betaler «ingen» i India skatt

Kryptovaluta for meir enn fem milliardar

Skattedirektøren understrekar at 30.000 er eit førebels tal som truleg vil auke. Dermed er det også naturleg å anta at nordmenn i verkelegheita har kryptovaluta for betydeleg meir enn fem milliardar kroner.

– Då eg såg beløpene, vart det klart for meg at dette er eit område som har betyding for skatteprovenyet i Noreg, seier Holte til avisa.

Skatteproveny er nemninga for all skatt og avgift som blir betalt inn til staten frå privatpersonar og selskap.

Les også: Fritt fram for Apple Pay i Noreg?

Oppdatert: onsdag 12. september 2018 11.25
ANNONSE