NPK-NTB-DPA
NPK-NTB-DPA

Den største syndaren er dekkindustrien, seier studien frå forskingsorganisasjonen Fraunhofer Society. Mikroplast er mikroskopiske plastbitar som ikkje vert brote ned på mange år, og som skadar lekamar og vev som tar dei opp i seg.

Les også: Ny forskrift skal stogge mikroplastspreiing frå fotballbanar

Mikroplast kjem frå slitasje og bruk av dekk på ulike typar maskiner, fly, syklar og alle andre farkostar eller reiskapar som brukar gummi. Også kloakkreinseanlegg og byggjeplassar slepper ut mykje mikroplast.

– Vi må anta at mikroplast allereie er overalt i omgivnadane våre, seier Lenadra Hamann, ein av forskarane bak rapporten.

Les også: Tromsø skal bli Noregs første plastfrie kommune

Oppdatert: onsdag 5. september 2018 08.33
ANNONSE