Fleire fryktar robotar vil ta jobben

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

43 prosent seier dei trur ny teknologi kan ta over delar eller mesteparten av arbeidsoppgåvene deira. Det er 13 prosentpoeng fleire enn for berre to år sidan.

– Det er tydeleg at vi byrjar å få auga opp for konsekvensane av teknologiutviklinga. Noreg har ein avansert økonomi, og tida for dei enkle og manuelle arbeidsoppgåvene er for lengst forbi, seier leiaren i Yrkesorganisasjonanes Sentralforbund (YS), Jorunn Berland, til NTB.

Barometeret blir i sin heilskap lagt fram tysdag under Arendalsveka. Det er tiande år på rad at YS måler tilstanden i arbeidslivet.

Les også: Vil styrke arbeidslivet med omsetjingsrobot

I søkelyset

Inntoget til robotane og digitalisering har vore mykje i søkelyset dei siste åra. I tillegg har ei rekkje bransjar, som bank- og finansnæringa, opplevd reelle endringar. Det er truleg årsaka til at fleire fryktar å bli overflødige, meiner YS.

Samtidig blir ikkje alle bransjar ramma, og fleire enn 55 prosent svarar «nei» på spørsmålet om arbeidet kan utførast av ei maskin.

– Sjølv om maskiner eller robotar mest sannsynleg vil kunne utføre mange oppgåver i framtida, vil vi framleis trenge menneske og hender i arbeidslivet, seier Berland.

Men i poststellet er det kanskje snart bruk for færre. I Arendal vil Posten Noreg lansere den første sjølvkøyrande brev- og pakkeroboten i verda.

Les også: Ni ting robotar ikkje kan gjere

Skiljelinjer

Eldre og dei med mindre utdanning er litt meir tilbøyelege til å meine at jobbane deira ikkje kan takast over av teknologien, enn unge og dei med meir utdanning, viser barometeret.

Også tilsette i offentleg sektor er tryggare i jobben sin enn dei i privat sektor.

I bank-, forsikrings- og finansnæringa fryktar derimot tre av fire at digitalisering vil påverke jobbane deira.

– Vi snakkar som oftast om dei enkle jobbane når vi diskuterer robotisering, men det handlar om meir, seier Berland.

Les også: Slik gjekk det da robotar skulle skrive Harry Potter-bok

Meir avansert

Mange typar arbeidsoppgåver, også dei mest avanserte, vil etter kvart kunne løysast digitalt, fortel ho.

– Kirurgi er eit godt eksempel på dette.

Det er Arbeidsforskingsinstituttet som har utarbeidd Arbeidslivsbarometeret på oppdrag frå YS. I år har over 3.000 arbeidstakarar deltatt i undersøkinga, og dessutan nærmare 1.900 personar som av ulike grunner står utanfor arbeidslivet.

Barometeret viser også at nærmare fire av ti deltidstilsette ønskjer å jobbe meir, skriv Dagsavisen. 19 prosent av deltidstilsette ønsker seg full stilling, mens 17,8 ønskjer å jobbe meir, men ikkje fulltid.

Les også: Sjekk ut dei nye robotane