Tannlegestudentane bruker over 23 timar meir i veka på studiane sine enn språkstudentar.
mm

Odontologi-studentane bruker i snitt 49,3 timar i veka på å studera. Dei toppar lista over tidbruk i Studentbarometeret som blei lagt fram måndag morgon. På ein god andreplass kjem arkitekturstudentane med 48,8 timar i veka.

I snitt brukte studentane 34,9 timar på studiane sine i 2017. Det er 36 minuttar kortare tid enn studentane brukte i 2016. Éi vanleg arbeidsveke er 37,5 timar i veka.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er den institusjonen som toppar lista over tidsbruk blant studentane. Her bruker studentane i snitt 51,9 timar i veka på faglege aktivitetar. På botn finn me Ansgar Teologiske Høgskole der studentane i snitt bruker 27 timar i veka på å studera.

Studentane som bruker kortast tid på faglege aktivitetar er språk- og sosiologistudentar. Dei bruker høvesvis 26 og 26,3 timar i veka på å studera.

I snitt bruker studentane 7,8 timar i veka på betalt arbeid utanom studiane.

Desse bruker mest tid på studiane (timar):

Desse bruker minst tid på studiane (timar):

Oppdatert: måndag 5. februar 2018 12.19
ANNONSE