Frankrike ramma av smørkrise

Nynorsk Pressekontor

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Prisen på fransk smør steig i august med 60 prosent til 6,70 euro per kilo, i overkant av 63 kroner etter dagens kurs. Det har ført til frykt for smørmangel i tida fram mot jul når franskmennene set i gang med tradisjonell julebakst som den fantastisk gode bûche de Noël, ei kake som er forma som ein trestubbe.

Nokre stadar i landet, som i Bretagne og Normandie, blir det allereie no meldt om smørkrise som har ramma hardare enn andre stadar i landet.

Smørkrisa blir sett i samanheng med meir eksport av smør og bakarvarer til utlandet, og den blir også kopla til mangel på mjølk i Europa.

Dominique Charge, som leier det nasjonale kooperativet for meieriprodukt, seier til radiostasjonen RTL at etterspørselen etter fransk smør aukar i vekstøkonomiar som Kina og Midtausten.

Fransk smør.
Foto: Omid Tavallai/Flickr/CC-lisens.

I 2011 var det Noreg som gjekk gjennom ei nasjonal smørkrise. Den slo ut i tida før jul. Butikkhyllene var nesten fullstendig tomme for smør og butikkane innførte rasjonering. Den gongen kom Frankrike til hjelp. Nederland og Sverige bidrog også til å sikre nordmennene smør.

Tine opplyser at Noreg no står klar til å hjelpe eit smørkriseramma Europa.

– Dersom Europa er interessert i norsk kvalitetssmør, har vi smør å selje om vi blir einige om pris og mengde. Det er berre å ta kontakt, seier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar Lars Galtung til E24.

Men så langt er det ingen som har takka ja til tilbodet.