Nobels Fredspris for 2017 går til ICAN.
mm

Nobels Fredspris 2017 går til ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons. Dette er ein global kampanje som arbeider for å mobilisera folk i alle land til å inspirera, overtyda og pressa styresmaktene sine til å starta forhandlingar for ei avtale som forbyr atomvåpen.

Organisasjonen får prisen for arbeidet sitt med å påpeika dei katastrofale humanitære konsekvensane av kvar og ein bruk av atomvåpen og for sin banebrytande innsats for å få til eit traktatfesta forbod mot slike våpen.

Leiaren for ICAN, Beatrice Fihn. Foto: ICAN/Tim Wright/Flickr/CC-lisens.

– Det er reell fare for at fleire land vil prøva å skaffa seg atomvåpen, noko Nord-Korea er eit døme på. Atomvåpen utgjer ein konstant trussel mot menneskja og alt liv på jorda, sa  leiaren av Nobelkomitéen Berit Reiss-Andersen i grunngjevingstalen for tildelinga.

ICAN vart lansert i 2007 og har meir enn 270 partnarorganisasjonar i 60 land.

Dei organiserer «Nuclear Abolition Day» 26. september kvart år for å vidare oppfordra til nedrustning av atomvåpen.

– Det er flaut at Noreg ikkje er ein del av atomvåpenforbodet. Noreg må vere et føregangsland, og ikkje ei sinke, i arbeidet for internasjonal militær nedrusting og alternativ konfliktløysing. At ICAN no får fredsprisen er ei god anledning for det nye Stortinget og den nye utanriksministeren til å snu, seier Gaute Eiterjord, første nestleiar i Natur og Ungdom, i ein kommentar.

Oppdatert: måndag 9. oktober 2017 15.59

Kommentarar

ANNONSE