Statsråd Jon Georg Dale (Frp) minner om at dei blå er i mindretal.
NPK-NTB
NPK-NTB

Dales departement kjem dårlegast ut i gjennomgangen nettstaden Holder de ord har gjort av løfta regjeringa kom med i Sundvolden-erklæringa frå 2013.

Mens rundt ein femdel av dei totalt 776 løfta i erklæringa er brotne, er delen over ein tredel på dei felta Landbruks- og matdepartementet styrer. 13 prosent – eller cirka kvart åttande løfte – lèt seg ikkje etterprøve, mens så vidt under halvparten – 48 prosent – er oppfylt, skriv Nationen.

– På nokre område skulle eg ønske vi hadde komme lenger, for eksempel konsesjonslov og priskontroll. Stortingsfleirtalet har stoppa det, det må ein iblant godta når ein er i mindretalsregjering, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Han påpeikar at regjeringa har lagt fram forslag som ville oppfylt fleire løfter, men som dei ikkje har fått fleirtal for.

Styreleiar Tiina Ruhonen i Holder de ord seier eit forslag ikkje er nok til at eit løfte kan telje som oppfylt. Ho minner om at regjeringserklæringa kom etter at samarbeidsavtalen og mandatfordelinga på Stortinget var på plass.

Sjekk status for løfta på holderdeord.no.

Oppdatert: torsdag 31. august 2017 15.38
ANNONSE