ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jon Georg Dale

Tema: Jon Georg Dale

Førarkortet blir digitalt – men berre i Noreg

Saka var først publisert i Fjuken. Statens vegvesen har sendt eit forslag til høyring om endringar i førarkortforskrifta og trafikkopplæringsforskrifta, som mellom anna inneheld forslag...

No blir det mogleg å kjøpe mat som er gått ut på dato

– Målet er å halvere matsvinnet i god tid før 2030, seier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000. Som første store kjede vil Rema...

Regjeringa foreslår nye innstrammingar i dyrevelferdslova

Mattilsynet skal få moglegheit til å omplassere dyr som er tatt i mellombels forvaring, mot viljen til eigaren, ifølgje eit lovendringsforslag frå regjeringa. Samtidig blir...

Så mange løfte har regjeringa brote

Dales departement kjem dårlegast ut i gjennomgangen nettstaden Holder de ord har gjort av løfta regjeringa kom med i Sundvolden-erklæringa frå 2013. Mens rundt ein...

– Når eg nyttar språket mitt representerer eg veljarane

På heimebane og med brei Dalsfjorddialekt opna landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) Dei nynorske festspela 2017 i Ørsta torsdag kveld. Identitet, språk og truverd...

«Ikkje berre tilfeldig at den einaste nynorskbrukaren i regjeringa er ein kjøtskjerar frå Frp»

Innlegget er henta med velvilje frå bloggen til Ivar Aasen-tunet. Fredag 16. juni fylte landbruks- og matminister Jon Georg Dale 33 år. Han er den første...

Fleire unge vil satsa på landbruk

Tal frå Samordna opptak viser ein auke frå 385 til 461 søkjarar som har eit landbruksrelatert fag som sitt fyrsteval. Rekorden har studiet økologisk...

– Viktig å få dei unge inn i landbruket

Det sa Jon Georg Dale (Frp) etter å ha overteke nøkkelen til Landbruks- og matdepartementet onsdag. Dale fekk nøkkelkortet frå Sylvi Listhaug (Frp), som frå...
ANNONSE

MEIR OM Framstegspartiet

MEST LESE