Her kjem dei 430 nye studieplassane.

mm

Sør- og Vestlandet er hardast ramma av nedturen i oljebransjen. Desse regionane får difor hovudvekta av dei 430 nye studieplassane ved universitet og høgskular.

− Me ser at det er fleire arbeidsledige på Sør- og Vestlandet, og mange vil ha behov for meir utdanning for å få ny jobb. Det er naudsynt med kompetanseutvikling for å bidra til eit konkurransedyktig næringsliv og ein effektiv offentleg sektor, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

Hovudvekta av dei nye studieplassane er rett mot Sør- og Vestlandet. I tillegg prioriterer regjeringa studieplassar innanfor informasjonsteknologi og helse, blant anna 65 studieplassar i IKT-tryggleik for å følgja opp behov på dette området.

Lærestadsnamn

Sør-  og Vestlandet

 IKT-tryggleik

IKT/helse

Lærar

SUM

Høgskolen i Bergen

20

 

10

 

30

Universitetet i Stavanger

45

 

20

 

65

NTNU

10

35

 

 

45

Universitetet i Bergen

35

30

 

 

65

Universitetet i Agder

45

 

10

 

55

Høgskulen i Sogn og Fjordane

10

 

 

 

10

Høgskolen i Molde

5

 

 

 

5

Høgskulen i Volda

5

 

 

 

5

Høgskolen Stord/Haugesund

25

 

 

 

25

Universitetet i Oslo

 

 

25

 

25

Høgskolen i Oslo og Akers.

 

 

20

 

20

Høgskolen i Østfold

 

 

10

 

10

Høgskolen i Sørøst-Norge

 

 

20

 

20

VID vitenskapelige høgskole

 

 

10

 

10

Høgskolen Diakonova

 

 

5

 

5

Lovisenberg Diakonale Høgskole

 

 

5

 

5

NLA Høgskolen

 

 

 

30

30

Samla studieplassar

200

65

135

30

430

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.10
ANNONSE