Lengre og meir variert praksis er blant endringane i den nye femårige mastergraden for grunnskulelærarar som startar opp hausten 2017.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

Talet på praksisdagar blir auka frå 100 til 110, pluss fem dagars observasjonspraksis. Lærarane på barnetrinnet skal ha fem dagars praksis i barnehage, og lærarar på 5. til 10. trinn skal ta delar av praksisen på vidaregåande skule.

– Ved å gi framtidige lærarar praksis i barnehagen, kan vi førebu dei på å gi førsteklassingane ein trygg og god start på skulen, meiner kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nok fagleg tyngde
Ifølgje rammeplanen for den femårige lærarutdanninga kan masteroppgåva til lærarstudentane ta utgangspunkt i eit undervisningsfag eller i pedagogikk. Alle oppgåvene må knytast til jobben som lærar.

– Nyutdanna lærarar skal ha med seg nok fagleg tyngde til å kunne vere kritiske, stille spørsmål og reflektere over eiga undervisning. Dei skal vere oppdaterte på relevant forsking og vere i stand til å prøve ut nye undervisingsmetodar i klasserommet, seier Isaksen.

– Altfor mange norske elevar går i dag ut av skulen utan å kunne lese, skrive og rekne godt nok. Læraren er nøkkelen for å snu denne utviklinga, seier han. (©NPK)

  • Skulen har vore eit heitt tema den siste tida – er du oppdatert på kva som skjer med fråversgrensa?

No blir det noko av – men mest truleg blir grensa på 15 prosent.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.10

LES OGSÅ

ANNONSE