Aldri før har så mange fullført vidaregåande.

NPK-NTB
NPK-NTB

Seks av ti elevar som startar vidaregåande opplæring, fullfører på normert tid. Det er den høgste delen som er registrert av Statistisk sentralbyrå.

Dersom ein reknar med dei som brukar meir enn normert tid på å fullføre og skaffe seg studie- eller yrkeskompetanse, var suksessraten nesten tre av fire – nærare bestemt 73 prosent i fjor.

– 59 prosent fullfører og står til normert tid, noko som svarar til den høgste fullføringsevna i levetida til denne statistikken, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

78 prosent av dei kvinnelege elevane og 67 prosent av dei mannlege fullfører med studie- eller yrkeskompetanse.

I tillegg fullfører 7 prosent med stryk. Fråfallsprosenten er 15. Dei resterande 5 prosentane var framleis elevar da tala blei samla inn. (©NPK)

LES OGSÅ: På denne skulen kan du ikkje kome eit sekund for seint

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.10
ANNONSE