Nesten ni av ti vet ikkje at det kan vere ein samanheng mellom alkohol og allergi.
NPK
NPK

Pollen og utepils kan bli ein plagsam kombinasjon, men det er mange som ikkje er klar over det, ifølgje organisasjonen Av-og-til.

I ei undersøking Respons Analyse har gjort for organisasjonen, svarer 87 prosent at dei ikkje kjenner til at det er ein samanheng, 3 prosent seier at det ikkje er nokon samanheng.

Les også: Punkterer myten om at vin er godt for helsa

– Er du allergisk, så kan du få ein lågare toleranse for det du reagerer på, om du drikk alkohol. Den allergiske reaksjonen kan òg bli sterkare, seier Kari Randen, dagleg leiar i Av-og-til.

Det kan òg vere uheldig å drikke når du bruker allergimedisin, fordi alkoholen kan forsterke biverknadene, poengterer ho. For eksempel kan du bli meir døsig eller få redusert konsentrasjonsevne.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09

LES OGSÅ

ANNONSE