Atle Hansen, Bladet Sunnhordland
Atle Hansen, Bladet Sunnhordland

Saka var først publisert i Bladet Sunnhordland.

Anna Margrete Leirvik kjem frå Dåfjorden i Fitjar og studerer til dagleg ved University of Wales i Swansea. Faget hennar er personalleiing, eller human resources (HR) som det no også vert kalla i Norge.

Ho er særleg oppteken av korleis tilsette opplever nedgangstider, permitteringar, nedskjeringar og oppseiingar i næringslivet. I arbeidet med bachelor-oppgåva si intervjuar ho tilsette i Wärtsilä om dette.

LES OGSÅ: Tredobling av utvekslingselevar frå Noreg

– Eg synest denne kombinasjonen av psykologi og praksis som eg får gjennom dette faget er spennande, og eg er glad i folk og arbeida med folk, seier ho om yrkesvalet sitt då me får nokre ord med henne etter at konsernsjef Magne Heimvik i SKL har overrekt henne stipendsjekken på 25.000 kroner.

Overrekkinga skjedde under opninga av utdanningsmessa på Vikahaugane på Stord.

Ho har søkt om studieplass ved universitetet i Slagelse i Danmark frå hausten av, og skal etter planen ta mastergrad i personalleiing der. Utdanningsstipendet kjem difor vel med.

– Då eg gjekk på vidaregåande var eg i eitt år utvekslingselev i Cardiff i Wales, og var på ei liknande utdanningsmesse der. Etter det var det aldri aktuelt å studera i Norge, eg ville tilbake til Wales, seier ho.

LES OGSÅ: Kostbart kronefall for utanlandsstudentar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.07
ANNONSE