Pass på korleis du avsluttar meldingane dine!

Svein Olav B. Langåker

Du har kanskje lært å avslutta setningar med punktum? Då får du tru om igjen!

Forskarar ved Binghamton University i USA har sett på korleis folk oppfattar punktum i tekstmeldingar. 126 studentar fekk sjå på ei utveksling av 16 meldingar. Dei som deltok i undersøkinga oppfatta meldingar som slutta med eit punktum som mindre truverdige og ekte, ifølgje ScienceDaily.

Studien er no publisert i Computers in Human Behavior.

LES OGSÅ: SMS – setningar med smilefjes?

– Å senda meldingar manglar mange av dei sosiale hinta som ein kan få i ein samtale ansikt til ansikt. Når folk snakkar saman, er det lett å oppfatta kjensler med blikk, ansiktsuttrykk, tonefall, pausar og slikt, seier Celia Klin, som har leia forskingsprosjektet.

Når ein skriv meldingar har ein berre bokstavane, teiknsetjing og emoticons å uttrykka seg med.

LES OGSÅ: SMS-dialekt kan truga nynorsken

– Meir truverdig med ropeteikn
I ein ny studie har Klin sett på bruken av ropeteikn. Bruk av ropeteikn blir sett på som meir truverdig og ekte enn punktum.

Forskaren ved Binghamton University er ikkje overraska:

– Teiknsetjing er brukt og forstått av dei som sender meldingar som ein måte å formidla følelsar og annan sosial informasjon. Gitt at folk er fantastisk flinke til å kommunisera komplekse og nyanserte opplysningar i samtalar, er det ikkje overraskande at det å senda meldingar utviklar seg, seier ho i ei pressemelding.

LES OGSÅ:Eg skriv som eg snakkar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.06
ANNONSE