NPK-NTB-Nina Haabeth
NPK-NTB-Nina Haabeth

Både i Danmark og Sverige begynner vinproduksjonen å ta seg opp. Også i Noreg har ein stadig meir vellykka produksjon avvindruer, og drueprodusent Arild Syversen i Asker har tro på framtida.

– Eg trur det kan vere gode moglegheiter for at Noreg kan bli eitvinland. I Sverige og spesielt Danmark er ein godt i gang. Ein ser produksjonen kjem seg nordover. England er blitt eit viktigarevinproduserande land, slår han fast overfor NTB.

LES OGSÅ: Vinlandet Noreg

Britiske bobler
Mat- og vinekspert Andreas Viestad seier ein ser konsekvensane av klimaendringane på vinproduksjonen allereie. Mens mange søreuropeiske vinbønder strever med høge temperaturar, gler altså engelskmenn seg over stadig meir vellykka vinproduksjon.

– På restauranten vår St. Lars kunne vi for første gong servere ein engelsk musserande vin, ein type champagne, som var overraskande god. Vi kunne ikkje tru at den var engelsk, fortel han.

– Dette er nok eitt av dei første døma på effekten klimaendringane har på vinproduksjonen. Det dukkar opp godevinar i nye område, mens vinbønder i mange av dei meir kjende vinområda i Sør-Europa no kan slite med å finne balansen i vinen, seier Viestad.

LES OGSÅ: Matjord – eit klimaspørsmål

For alkoholsterk
Vinfagleg ekspert og kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet stadfester at ein del område no slit med å finne balansen mellom syre og alkohol i sine vinar.

– Vinen blir for alkoholsterk og for lite frisk, seier han.

– Druene blir ikkje berre modna for fort ikkje berre for fort, balansen blir feil. Det har ein blant anna sett i vindistrikt som Alsace og Burgund i Frankrike, seier Lorentzen.

Samtidig ser ein at nye område for drueproduksjon dukkar opp.

– Vi ser at det etablerer seg vinområde i både Danmark og Sverige. Framleis er det ikkje så mange som produserer i store kommersielle mengder, men i Danmark begynner det faktisk å ta seg opp.

Jo lenger sør ein kjem, jo større blir problema med klimaendringar og meir varme. Mens dei nordlegastevinprodusentane ser at forholda blir betra, seier Lorentzen.

LES OGSÅ: Klimaendringane påverkar norsk landbruk

Ingen dommedag
Viestad trur ikkje at vinbøndene i Sør-Europa står føre eit dommedagsscenario.

– Klimaendringane, som jo er dramatiske i seg sjølv, vil gi både negative og positive konsekvensar for vinbønder. Men om ein i eit ekstremt scenario ikkje lenger kan dyrke vin i eit område for eksempel i Sør-Europa, vil nok ikkje tapet bli kompensert av at det blir mogleg å dyrke ok vin i Sør-Danmark, strekar Viestad under.

Lorentzen meiner at det kanskje er på tide å revurdere lovverket som regulerer kva for druer ein kan bruke i dei ulikevinområda.

Han peiker på at ein har hatt vinproduksjon i Noreg nokre år allereie, og at utviklinga peiker mot at det kan bli enklare å produsere vin også her heime.

Lettare å dyrke
Det trur også druedyrkar Syversen, som sidan 1990-talet har eksperimentert med ulike drueslag i Asker.

– Kvitvinsdruen Solaris, som har svært gode vineigenskapar, blir ikkje berre modna for fort nå godt her i Asker. I Tyskland blir ikkje berre modna for fort den nå for tidleg, seier Syversen.

– Det vi ser av prognosane for klimautviklinga i Noreg, er at vi kan få langt betre druesortar som kan passe enkelte norske område, seier Syversen. Han fortel at det er mykje lettare å dyrke fram druer nå enn for 20–30 år sidan.

– Hovudutfordringa kan bli at vêret kan bli for ustabilt, legg han til. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.06

LES OGSÅ

ANNONSE