Norske butikkar sel kjøt med tap for å lokka til seg kundar. Andre varar subsidierer tapet. Dette vil Senterpartiet ha ein slutt på.

NPK
NPK

Det er NRK som fredag melder om dette.

– Det vert for gale når du kjøper ribbe til 19,90 og brukar det til dyrefôr. Det øydelegg statusen til varene, og i ei verd med for lite mat er det heilt forkasteleg, seier Heidi Greni, stortingspolitikar for Senterpartiet.

LES OGSÅ: – Kjeldesortering hjelper ikkje miljøet

Framstegspartiet deler ikkje dette synet, og stortingsmann Oskar Grimstad synest det er viktig folk får billeg og godt kjøt.

– Alternativet er å dumpe det i utlandet. Forbrukarane er skattebetalarar som har vore med på å subsidiere bonden og dette er ei betaling tilbake, seier han til kanalen.

Greni meiner både forbrukarar og butikkar må vere meir merksame på kjøtdumpinga.

LES OGSÅ: Vil ha økologisk mat i vidaregåande skular

Ho meiner butikkane greier å løysa utfordringar om dei vert samde om det, og viser til 3 for 2-tilboda som butikkane forstod førte til meir kasting av mat.

– Det er utanfor ei kvar fornuft at Senterpartiet skal styre kva folk et, seier Grimstad.

Miljøpartiet Dei Grøne ønskjer mindre kjøtforbruk, og har difor gjort framlegg om å fjerne moms på frukt, grønt og økologisk mat. Samstundes vil dei ha høgare moms på kjøt som ikkje er økologisk.

– Haldningane til forbrukarane er nøkkelen til å få ned kjøtforbruket, og både reklame, kultur og politiske verkemiddel påverkar, seier førstekandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

LES OGSÅ: Jobbar for saktare mat

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.02

LES OGSÅ

ANNONSE