Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) får 45 nye studieplassar. Det betyr fleire framtidige ingeniørar.

HSH er blant vinnarane når Regjeringa deler ut 500 nye studieplassar i revidert nasjonalbudsjett. Opptrappinga vil skje over fleire år, og gir høgskulen 10 til 12 millionar kroner ekstra i budsjettpotten.

Me får 45 studieplassar, og oversikta viser at HSH er ein av dei institusjonane i landet som får flest plassar. Det gler me oss stort over, seier rektor Liv Reidun Grimstvedt i ei pressemelding.

Vil ha realistisk vekst
Oversikta som Kunnskapsdepartementet la fram sist veke viser at det berre er tre institusjonar som får fleire nye studieplassar enn HSH. Det er Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen i Bergen. Det er innanfor teknologi/realfag og helsefag Regjeringa vil ha vekst og fleire studentar. Dei fleste av dei 500 nye studieplassane frå Regjeringa er målretta plassert til desse områda.

Me er tildelt 15 studieplassar innan tekniske fag. Dei går inn mot den nye masterutdanninga vår i brannsikkerhet, som me startar i haust. Dei 30 andre studieplassane er såkalla strategiske studieplassar. Her er me den institusjonen i landet som får flest plassar. At dei ikkje er øyremerka gir oss ein fridom til å bruka dei til det beste for regionen vår, seier rektor Liv Reidun Grimstvedt.

Møter signala frå Regjeringa
Ho fortel at HSH no jobbar med å få opp eit studietilbod innan ingeniørfag saman med arbeidslivet i Sunnhordland. Dei strategiske studieplassane vil gå inn der i denne omgang.

Slik sett møter me signala frå Regjeringa. Dei peiker på at reduksjonen i offshore-aktivitet og fallet i oljeprisene har skapt trong for omstilling og ny kompetanse i arbeidslivet på Vestlandet.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.02
ANNONSE