Den planlagde utlysinga av pengar til forskingssamarbeid med Kina innanfor energi, klima og miljø er avlyst, opplyser Forskingsrådet.

(NPK):
(NPK):

Bakgrunnen er at Utanriksdepartemententet har varsla rådet om at det truleg kjem til å kutte i løyvinga til forskingssamarbeidet med Kina (Chinor) i det kommande budsjettet og i åra framover.

Forskingsrådet vil no sjå om det er andre måtar dei kan fremje det kinesisk-norske forskingssamarbeidet på innanfor desse temaområda. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.02

LES OGSÅ

ANNONSE