Dei siste 15– 20 åra har om lag 2.500 personar konvertert til islam i Noreg, anslår forskarar.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

På slutten av 90-talet viste ei kartlegging rundt 500 konvertittar. Islamforskar Anne Sofie Roald anslo i underkant av 1.000 personar i 2005, omtrent det same som kollega Kari Vogt estimerte i 2008, skiv Aftenposten.

LES OGSÅ: – Islam handlar om å bygga fred

I dag er talet tre gonger så høgt, ifølgje Vogt. Roald er einig i anslaget.

– 3.000 konvertittar er eit tentativt tal. Tradisjonelt har konverteringar i samband med ekteskap vore det mest vanlege, men dei seinare åra ser vi både i Noreg og resten av Europa at såkalla «kamerat-konverteringar» får fotfeste. Det er unge muslimar som eksponerer ikkje-muslimske jamaldra for islam, seier Kari Vogt til Aftenposten.

Det blir ikkje ført eigen statistikk over kva tru folk høyrer til i Noreg, men forskarar antar at det er vel 200.000 muslimar i Noreg i dag. (©NPK)

LES OGSÅ: Dette er jihad

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01
ANNONSE