Vil innføra nynorsk for tredjeklassingar i Bergen

– Bergen er nynorskhovudstaden i Noreg, seier Erlend Horn (V) etter at fleirtalet i bystyret vil overkøyra Høgre.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Overkøyrer byråd med nynorsk

Jacob Mæhle (H) ville be bystyret innføra valfritt sidemål på vidaregåande skular. Svaret frå ein samla opposisjon er å be om meir sidemål i grunnskulen, melder Bergens Tidende.

Bakgrunn: Sidemålsforslag skapar sinne i Bergen

På bystyremøtet denne veka vil samtlege opposisjonsparti stemma for eit forslag om å innføra sidemål allereie i tredje klasse på grunnskulane i Bergen.

Dermed må byrådspartia Høgre og Frp be sentrale styringsmakter om å få setja i gang eit slikt forskingsprosjekt i byen.

Venstre tok initiativ til å ikkje berre stemma imot forslaget om valfritt sidemål, men ville òg koma med ei styrkt sidemålsundervising allereie i småskulen. Arbeiderpartiet, Sp, Raudt, SV, KrF, Miljøpartiet Dei Grøne og Byluftlisten blei med på dette.

– Bergen er nynorskhovudstaden i Noreg. Me må visa den stoltheita og tilhørsla me har til Vestlandet, seier Erlend Horn (V) i ei pressemelding.

LES OGSÅ:Draumen om ein bokmålsoase

Vil ha begge målformer i alle fag
I tillegg til å innføra opplæring i sidemål allereie frå tredje klasse, heiter det i forslaget at elevar skal eksponerast for både hovudmål og sidemål i dei andre faga på skulen.

– Det er ein god del forsking som viser at jo yngre du er, jo betre lærer du språk. Derfor vil me få inn sidemålet før folk kjem i puberteten. Då trur me det vil festa seg betre, forklarer Erlend Horn.

Han trur også det kan gjera at elevane lettare lærer seg framandspråk seinare i skulegangen.

Bergen kommune eig grunnskulane, og opposisjonspartia vil no be byrådet om å be om tillating til å innføra eit slikt prosjekt frå sentrale styresmakter. Tanken er at sidemålet skal innførast som eit forskningsprosjekt på inntil tre skular allereie i komande skuleår.

– Me veit at byrådspartia er imot dette, men når fleirtalet gir marsjordre reknar me med at skulebyråden vil følgja opp med stor entusiasme, seier Horn.

Test deg sjølv: Kor godt forstår du bokmål?