Noreg slutta seg denne veka til det internasjonale energicharteret.

(NPK):
(NPK):

Til saman 72 statar sluttar seg no til avtalen saman med EU, EUs atomenergikontor Euratom og Organisasjonen for økonomisk samarbeid i Vest-Afrika (Ecowas).

Ekspedisjonssjef Odd Sverre Haraldsen i Olje- og energidepartementet signerte traktaten på vegner av Noreg under ein konferanse i Haag torsdag. Haraldsen har òg vore leiar for stategigruppa som har utarbeidd traktaten.

Energicharteret er tenkt som eit første steg på vegen mot ein meir bindande internasjonal energitraktat. Intensjonen er på sikt å skape trygge investeringsforhold og føreseielege energimarknader og å møte den aukande kraftetterspørselen i verda på ein berekraftig måte. (©NPK)

LES OGSÅ: Abu Dhabi: Olje kan ikkje matcha solkraftx|

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE