HSH og UiS kom ikkje i mål med fusjonsforhandlingane innan fristen dei hadde sett. No skal dei møta kunnskapsministeren.

Svein Olav B. Langåker

Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger har tidlegare vedtatt at ein intensjonsavtale om fusjon.

I ei felles pressemelding fredag ettermiddag melder institusjonane at dei ikkje har klart å samla seg om ein felles fusjonsplattform innan den tidsramma som var sett. Partane tar no ein pause i forhandlingane, og er kalla inn til møte med kunnskapsministeren.

– Me er samde om mykje, men nokre overordna problemstillingar står att, seier rektor Liv Reidun Grimstvedt (HSH) og Marit Boyesen (UiS) i pressemeldinga.

– Me er samde om ikkje å kommentera saka ytterlegare. No vil vi møta kunnskapsministeren saman. Deretter skal me orientera dei respektive styra våre i styremøte 4. juni på HSH og ved UiS 11. juni.

Rektorane legg til at arbeidet med å samordna kritiske system held fram inntil ny informasjon finst.

LES OGSÅ: Høgskular i distrikta har størst auke

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01
ANNONSE