Samtidig som regjeringa gir opp den planlagde poseavgifta, kjem EU med krav om at bruken av plastposar må ned med heile 80 prosent innan 2025.

(NPK-NTB):
(NPK-NTB):

I dag brukar ein gjennomsnittsnordmann 200 vanlege plastposar i året, av den typen ein får eller kjøper i blant anna matbutikken. Eit EU-vedtak seier at dette talet skal ned til 90 innan 2019 og meir enn halverast att til berre 40 i 2025, skriv Dagens Næringsliv.

Vedtaket er førebels ikkje teke inn i EØS-avtalen, men vil bli vurdert på vanleg måte, fortel politisk rådgjevar Jens Frølich Holte (H).

LES OGSÅ: Ein posefri kommentar

Plastposeavgifta er altså førebels lagt på is, men det er ingen veg utanom forbod eller avgifter, meiner Kjell Ivar Bache. Han er dagleg leiar i Biobag-konsernet, som produserer miljøvennlege posar.

– Konsumentane er vanedyr og vande til å ta med seg posar.

Venstre-nestleiar Ola Elvestuen seier det er bra at EU kjem med tiltak for å redusere avfallsmengda.

– Vi må gjere som resten av Europa, seier han.

Fristen for å innføre direktivet er ved utgangen av neste år. I Miljødirektoratet ventar dei på at departementet skal gi dei i oppdrag å finne ut korleis Noreg kan nå kravet i direktivet. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.01

LES OGSÅ

ANNONSE