Her er studiane som har størst auke.

mm

127.929 personar har per april 2015 søkt om høgare grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Det er ein auke på 6,7 prosent samanlikna med i 2014.

– Det er ein overraskande stor auke i søkjarar til høgare utdanning frå i fjor. Det er gledeleg at så mange søkjer seg til utdanningar der samfunnet spør etter arbeidskraft, slik som lærar, sjukepleiar og realfag, seier seksjonsleiar i Felles studieadministrativt tenestesenter, Bente Ringlund Bunæs i ei pressemelding.

Meir populært med lærarutdanning
13 utdanningsområde har oppgang i søkjartala, mens tre utdanningsområde går ned samanlikna med søkinga i fjor.

Av dei største utdanningsområda er auken størst for vernepleiar (+ 21 %), sjukepleiar, pedagogiske fag og informasjonsteknologi, alle med omkring 17 prosent fleire søkjarar.

Søkinga til realfag (+11 %) har òg fått ein solid oppsving i år. Innanfor lærarutdanningane har både grunnskulelærarutdanning 1.- 7.-trinn og grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn ein auke på 8 prosent.

Barnehagelærarutdanninga har tilnærma like søkjartal i år som i fjor. Innanfor helsefag er det farmasi som har den største auken frå i fjor med 30 prosent. Radiograf og ergoterapi er andre utdanningsløp med stor prosentvis oppgang.

Medisin har ein liten nedgang i søkinga på 2 prosent.

Mediefag opplever nedgang for tredje år et på rad, og går i år ned med 5 prosent samanlikna med fjoråret. Maritime fag (-12 %) og ernæring (-7 %) har òg færre søkjarar enn i fjor.

Utdanningsområde Søknader førsteval
2015-mai  Endring
ESTETISK 2766   +1.28%
HELSEFAG – ANNET 903   -9.79%
HELSEFAG – AUDIO 77   +16.67%
HELSEFAG – BARNEVER 2214   +5.73%
HELSEFAG – BIOING 725   +14.72%
HELSEFAG – ERGO 525   +19.59%
HELSEFAG – ERNÆRING 603   -7.23%
HELSEFAG – FARMASI 288   +30.32%
HELSEFAG – FYSIO 2063   +1.53%
HELSEFAG – MEDISIN 2955   -2.12%
HELSEFAG – ODONT 850   +10.39%
HELSEFAG – ORTOPEDI 66  
HELSEFAG – RADIO 689   +21.95%
HELSEFAG – RESEPTAR 343   +10.29%
HELSEFAG – SOSIONOM 3431   +5.73%
HELSEFAG – SYKEPL 12362   +17.53%
HELSEFAG – VERNEPL 2774   +21.35%
HELSEFAG – VETERIN 1095   +5.90%
HISTORIE 3448   +11.19%
IDRETT 3514   -0.37%
INFOTEKN 3473   +17.53%
JUS 9641   +9.57%
LANDBRUK 613   +12.07%
LÆRER – 5-ÅRIG INTEGRERT 1952   +7.49%
LÆRER – ANNET 629   +5.18%
LÆRER – BHGLÆRER 3215   -0.16%
LÆRER – FAGLÆRER 938   +11.53%
LÆRER – GRL1-7 2672   +8.31%
LÆRER – GRL5-10 2510   +8.38%
MEDIEFAG 3506   -5.14%
PEDFAG 1927   +17.43%
REALFAG 4274   +11.36%
REISELIV 706   +4.13%
SAMFUNN 14497   +5.17%
SPRÅK 5154   +6.25%
TEKNO – ANNET 1282   +2.07%
TEKNO – ARKITEKT 1233   +4.23%
TEKNO – INGENIØR 5762   -2.17%
TEKNO – MARITIM 493   -12.90%
TEKNO – SIVING 5325   -0.49%
ØKADM 16436   +6.87%
I alt 127929   +6.68%

Her les du siste nytt om høgare utdanning!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.00

Kommentarar

ANNONSE