Nei til spel på nett

Det er på tide å seie nei til spel på nett. Dette tilbodet skapar berre elende for alle som prøvar det.

Debatt
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Noreg kan ikkje sitje å sjå på at menneske øydelegg sine eigne moglegheiter ved å satse lønna på blackjack.

Ein plass må grensa gå for kva vi tillèt i dette landa. Pengespel på nett er ein svært uheldig vane som altfor enkelt går over i avhengighet.

LES OGSÅ: Spelegalskap i statleg regi

Farleg leik
Når ein blir kunde hos eit kasino så leikar ein umiddelbart med elden. Det er ikkje vanskeleg å forstå at speleautomatane er laga slik at folk skal bli hekta. Dette poenget burde vere nok til å slå ned på heile greidd med det same. Passiviteten til norske styresmakter førar berre til at stadig fleire får spelegalskap. Dette er ein strategi som er svært ugunstig ut i frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv. Norske styresmakter ignorer problemet, og må seinare ta rekninga for behandling. I tillegg går spelinga ofte utover andre i personen sin nære omgangskrins. Dette er uskyldige offer som kanskje aldri har satsa ei einaste krone på blackjack eller andre nettspel. Kvar er rettferda for desse menneska?

Fjern spela
Styresmaktene må begynne å reagere på mye hardare vis mot denne typen skadelege tilbod. Det er ikkje vanskeleg å blokkere alle nettsidene slik at dei ikkje blir tilgjengelege. Dette har ein gjort i mange andre land utan nokre problem. Da kan vi endeleg bli kvidde Mr. Green og andre nettcasino som jaktar på uskyldige nordmenn. Det er ikkje somme forskjell på dette tilbodet, og dei gamle speleautomatane som var utplassert over heile landa. Da bør terskelen for forbod heller ikkje vere noko høgare. Ved å inngå avtalar med internettleverandørane så er det enkelt å få til eit slikt tiltak. Da vil dei fleste norske nettbrukarar ikkje ha ein sjanse til å komme inn på sidene. På denne måten blir dei heller ikkje eksponerte for skadelege spel. Meir tilgang førar som kjend til meir bruk, og mindre tilgang vil venteleg ha motsett effekt på norske nettspelarar.

LES OGSÅ: Minst gjeld i Leikanger

Viktig samfunnsansvar
Det er eit viktig samfunnsansvar å delta i kampen mot farlege casinospill. Derfor bør alle engasjere seg for å motverke denne typen aktivitet. Dette kan ein gjere både offentleg, og på heimebane. Det er avgjerande at eit stort nok mengda menneske tek avstand frå heile konseptet. Ved å seie nei til nettspel så yter ein til eit betre samfunn.

Nettspel er ikkje berre underhaldning, men også eit tilbod som skadar mange menneske. Da er det viktig at samfunnet visar at denne typen verksemd ikkje er akseptabelt for somme. Spela bør blokkerast slik at det er ikkje mogeleg å komme inn på dei. Harde tiltak vil føre til at nordmenn unngår å bli vanskelege for spilleavhengighet. Dette er eit stort samfunnsproblem som må bekjempes med alle tilgjengelege midlar.

Test deg sjølv: Forstår du deg på økonomi?