Ny Stortinget.no nesten utan nynorsk

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Nesten utan nynorsk

Mens kommunikasjonsavdelinga på Stortinget i den engelskspråklege versjonen har omsett alt synleg innhald til engelsk, er nynorsken meir stemoderleg behandla. Nynorsk betyr på Stortinget.no ein toppmeny på bokmål og eitt og anna nynorskord i ein massiv straum av bokmål. Berre kolofonen nedst på sida har gjennomført nynorsk tekst.

– Dette er ein provokasjon, særleg sett i lys av at regjeringa sine nettsider i dag har skrella vekk ein stor del av nynorskteksten, seier leiaren i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, om den nye nettsida.

LES OGSÅ: Regjeringa har blitt til regjeringen

95 prosent bokmål

Nynorskfolket reagerte på fråværet av nynorsk da Servicesenteret til departementa (DSS) i byrjinga av desember i fjor lanserte ein ny departementsportal under «fellesnamnet» Regjeringen.no. No er det nasjonalforsamlinga, som sjølv har vedtatt at bokmål og nynorsk skal vere jamstilte skriftspråk i stat og kommune, som gøymer vekk den mindre brukte målforma.

All redaksjonell tekst på inngangssida er på bokmål, og berre 5 prosent av sakene som kommunikasjonsavdelinga på Stortinget har publisert sidan nyttår er på nynorsk.

– Noreg er ein fleirspråkleg nasjon, og da kan ikkje det øvste politiske organet vårt omtale seg sjølv nesten berre på majoritetsspråket, seier Tennø og peikar på den undergravande effekten det har å usynleggjere minoritetsspråket.

– Det er slike sentrale val som gjer at majoritetsspråket blir oppfatta som det normale og dei mindre brukte språka blir oppfatta som særmerkte, seier ho.

LES OGSÅ: Språkrådet møter Regjeringen.no

Lover betring

I mållova har Stortinget fritatt seg sjølv frå dei pliktene som elles gjeld i stat og kommune, men utan å seie at bokmålet skal vere «det likeverdigaste» av dei to likeverdige skriftspråka i kommunikasjonen deira med omverda.

Kommunikasjonssjef Siv Nordrum i stortingsadministrasjonen seier at det var like lite nynorsk på Stortinget.no før omlegginga, men lover at nynorskinnslaget skal bli større.

– Visse delar av det som er nytt med den nye løysinga, har ikkje alt som bør vere på plass på nynorsk enno, men vi er merksame på dette, og det kjem til å bli betre, seier Nordrum i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

– Vi arbeider med at omfanget som er på begge målformer, skal bli større, og at det skal bli meir nynorsk i menyar og liknande når ein har valt nynorsk.

Meininga er at det òg skal vere mogleg å velje målform på det aller meste av dei statiske sidene med informasjon om Stortinget. Stortingsadministrasjonen vekslar elles mellom målformene i oppslag og nyheiter. (©NPK)

Les siste nytt om nynorsk her!