Skulle ønska fleire unge engasjerte seg i politikken

Framtida
– Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Artikkelen var først hos Porten.no

Leiar for nominasjonsnemda Anne Kauppi (Ap) seier dette er den beste lista dei klarar å leggja fram før ho skal vedtakast på nominasjonsmøtet onsdag.

– Eg skulle ønska at me hadde klart å få inn fleire mellom 18 og 30 år på lista og fått fleire til å engasjere seg, seier ho til Porten.no.

Lista med 26 namn har ein snittalder på 44 år. Kauppi forstår ikkje kvifor unge ikkje engasjerer seg.

– Eg håpar at den perioden me no er inne i med nedskjeringar på kommunale tilbod gjer at dei unge vaknar. Dei har jo ikkje noko å kjempa for, legg ho til.

LES OGSÅ: 16-åringane visste ikkje at dei skulle stemma

Nye kandidatar
Eit anna problem kan vera at ein stor del av ungdommen flyttar frå bygda når det kan vera aktuelt å byrja i politikken og dermed ikkje føler den same tilknytninga til bygda.

– Nei, og så kjem dei att i 30-åra og etablerer seg, og der har me fått nokre nye kandidatar no. 

Den yngste på lista er Line Hillestad som er fødd i 1990. Deretter kjem Morten Skarsbø som er fødd fem år tidlegare.

LES OGSÅ: Han er den nye AUF-leiaren

Utskiftingar
I dag har Arbeidarpartiet 16 plassar i kommunestyret, og uansett korleis det går inn mot valet til hausten, vil det bli utskiftingar på desse plassane.

– Nokre har vald ikkje å ta gjenval, og andre har me vald å byta ut for å få inn litt nytt og nye tankar, og det er sunt med litt utskiftingar.

– Me skal inn i ein veldig krevjande periode no, der me skal ut av Robek og få det handlingsrommet som me ønskjer, og då er det greitt å ha litt rutine også, seier Kauppi.

LES OGSÅ: Ikkje alle vil ha stemmerett

Hadde tenkt å trekke seg
Det som nesten er sikkert med kommunereform på trappene, er at dette kan bli det siste kommunestyret i Årdal kommune dersom kommunen slår seg saman med nabokommunar i framtida.

– Eg hadde eigentleg tenkt til å trekka meg, men eg valde likevel å stilla nettopp på grunn av det og fordi det kan vera greitt å ta med seg den rutinen vidare.

LES OGSÅ: Kvinnene rømmer frå distrikta