Johnny Håvik blir truleg førstekandidaten til AP ved neste års ordførarval. Kent Are Kjørsvik Petterson kan bli det same for Venstre og Hans Inge Myhrvold for Senterpartiet.

Arne Lindeflaten, Kvinnheringen
Arne Lindeflaten, Kvinnheringen

Artikkelen vart først publisert i Kvinnheringen

Han har aldri vore representert i kommunale politiske organ, men no vert Johnny Håvik frå Sunde som bur i Røsslandslia, Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat. Han er eit uskrive blad i kommunepolitikken, men har etter kvart opparbeidd seg ei solid erfaring innan organisasjonsarbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Leiaren i nominasjonsnemnda, Arve Opsanger, trur komiteen har funne fram til den rette toppkandidaten til lista ved kommunevalet i 2015.
– Vi ser ingen problem med å velja Johnny som ordførarkandidaten vår, sjølv om han er ung. Han har skaffa seg mykje erfaring i høve til organisasjonsarbeid. Ved siste val var gjennomsnittsalderen på Ap-representantane over 50 år, så her står vi ved eit skilje, seier Opsanger.

LES OGSÅ: Vil ha mindre kjøtprat

Petterson seier ja
Kjell Yri (V) som trekkjer seg frå kommunepolitikken om eitt år, leiar nominasjonsarbeidet i Venstre. Partiet skal ha nominasjonsmøtet sitt om 14 dagar. Her vil nominasjonskomiteen truleg nominera Kent Are Kjørsvik Petterson som partiet sin ordførarkandidat.

– Eg kan stadfesta at eg er blitt spurd om å vera partiet sin toppkandidat, og er innstilt på å seia ja til det. For eit halvt år sidan hadde eg ikkje den same innstillinga, men no er eg klar, seier 30-åringen frå Husnes.

Han er i dag leiar i Kvinnherad Venstre, og styreleiar i Husnes Vekst.

LES OGSÅ: Set Jesus framføre familien

– Det vert tøft
Hans Inge Myrvold stadfestar at han er blitt spurd om å vera Senterpartiet sin ordførarkandidat ved neste val.
– Ja, det kan eg stadfesta, men det er nominasjonsmøtet som bestemmer, seier Myrvold.

30-åringen frå Hatlestrand er forsiktig med å uttala seg for mykje om kandidaturen sitt før etter nominasjonsmøte om tre veker.

LES OGSÅ: – Den store taparen er neste generasjon

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.56

LES OGSÅ

ANNONSE