Skulane kan ikkje påleggje elevane å dusje, presiserer Utdanningsdirektoratet på nettsidene sine.

NPK
NPK

Sjølv om dusjing ikkje er nemnd direkte i opplæringslova, meiner direktoratet skulane må ta omsyn til det når elevane opplever dusjinga som utrygg.

– Dersom dusjing er ei utfordring for nokon, er det viktig at skulen ikkje grip inn i integriteten til enkeltelevar på ein måte som ikkje fremjer helse, trivsel og læring, jamfør opplæringslova § 9a-1, skriv direktoratet mellom anna.

Forskarane Jorun Spord Borgen og Gro Rugseth ved Norges idrettshøgskule starta ein debatt om emnet da dei i ein kronikk i Aftenposten førre veke meinte dusjinga etter gymtimane er unødvendig, og at grunngivinga for dusjinga er utdatert. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.55

LES OGSÅ

ANNONSE