Forskarar har funne ut kva del av hjerna som har ansvaret for treningsmotivasjon. Snart har du ingen unnskyldning.

Det er forskarar ved Seattle Children's Research Institute som har funne kva område i hjerna som oppmodar deg om å driva med trening og andre liknande aktiviteter.

Det kan bety langt meir enn å få fleire til å ta ein joggetur. Oppdaginga kan bety mykje for behandling av depresjonar.

LES OGSÅ: Hopp gjerne over frukosten

Trening løftar sinnet
Dei fleste er einige i at trening og mosjon kan ha positiv effekt på tungsinn og lettare depresjon. Det kan og vera eit verkty i behandling av tyngre depresjon, ifølgje Harvard.

Men er du deprimert, er det kanskje endå vanskelegare enn vanleg å finna motivasjonen for ein joggetur. Difor kan denne behandlinga bety mykje.

– Endring i fysisk aktivitet og manglande evne til å nyta opplevingar er to kjenneteikn på tung depresjon. Men hjernekoblingane som er ansvarlege for å motivera til trening har me forstått lite av. No kan me finna måtar å manipulera dette området direkte på, utan å påverka resten, forklarar Dr. Erik Turner. Han leia forsøket ved Seattle Children's Research Institute.

LES OGSÅ: Det skumle ved å bli vaksen

Sofamus
Forsøket vart gjort på mus, der dei fjerna signal frå delen av hjerna som på latin heiter Dorsal Medial Habenula.

– Utan ein fungerande dorsal medial habenula vart musene sofapoteter. Dei var fysisk i stand til å springa, men virka umotiverte, forklarar Dr. Erik Turner.

I ein anna del av prosjektet fekk musene eit val – dei fekk sjølv tilgang til å aktivera signal frå denne delen av hjerna. Då foretrakk musene å få tilbake signala sine – og med det motivasjonen for å springa.

LES OGSÅ: Mindre rus, meir stress

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.54

LES OGSÅ

ANNONSE