Den rørande idéen om å døy av hjartesorg stemmer, og har faktisk ei medisinsk forklaring.

Det heiter «broken heart-syndrome», og Science Alert skriv om diagnosen.

LES OGSÅ: Hang til kjærleik

Kjerna i syndromet er at når du går gjennom traumatiske opplevingar som å mista nokon av dine aller næraste, blir kroppen din utsett for stress og sterke kjensler. Dei sterke kjenslene kan gi fysisk utslag, som høgare puls, slappheit – og av og til sluttar du rett og slett å pusta.

Difor er det faktisk slik at ein kan døy av hjartesorg – tragisk, men rørande. Du kan lesa meir om «broken heart-syndrome» her.

LES OGSÅ: Spelar seg til betre engelsk

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.53

LES OGSÅ

ANNONSE