Talet på klamydiatilfelle auka med seks prosent i fjor samanlikna med 2012, syner tal frå Folkehelseinstituttet. Fleire enn før tek testen.

NPK
NPK

Folkehelseinstituttet registrerte i alt 22.946 tilfelle av kjønnssjukdommen klamydia i fjor. Klamydia smittar gjennom ubeskytta sex og er den mest vanlege seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Noreg. Dei fleste merkar ikkje at dei har klamydia, men for nokre få kan infeksjonen gi komplikasjonar, til dømes problem med å bli gravid.

LES OGSÅ: Kva veit du om klamydia?

Oppmodar unge menn
Talet på klamydiasmitta har dei siste åra vore jamt høgt i Noreg.

– Er du under 25 år og seksuelt aktiv, bør du teste deg ved kvart partnarbyte, slik at du unngår komplikasjonar og ikkje smittar andre, seier seniorrådgivar Hilde Kløvstad i Nasjonalt folkehelseinstitutt. Ho oppmodar særleg unge menn til å teste seg.

LES OGSÅ:– Utdatert sex-undervisning

– Bruk kondom
I alt 26 av dei registrerte klamydiatilfella var av varianten lymfogranuloma venerum (LGV), som i Noreg råkar menn som har sex med menn. Denne klamydiaforma krev meir behandling enn antibiotika, som normalt tar knekken på ein vanleg klamydiainfeksjon.

– Det viktigaste du kan gjere for å beskytte deg sjølv og seksualpartnaren din mot desse infeksjonane, er å bruke kondom, seier Kløvstad. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE