Miljøpartiet Dei Grøne utfordrar landbruksministeren etter at kunnskapsministeren sa nei i spørjetimen på Stortinget.

mm

Seinare i år skal Sogn og Fjordane fylkesting avgjera vidare drift eller nedlegging av Sogn Jord- og Hagebruksskole. I dagens spørjetime på Stortinget spurde Rasmus Hansson kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om regjeringa kjem til å gi Sogn Jord- og Hagebruksskole den nødvendige støtta for å få halda fram.

LES OGSÅ:– Nedlegging vil vera eit tap for heile Noreg

Unik kompetanse

Den videregående skolen i Aurland i Sogn og Fjordane, er den einaste i landet som gir eit heilskapleg undervisingstilbud i økologisk landbruk. Skulen utdannar agronomar med praktisk, så vel som teoretisk, kompetanse i økologisk landbruk, og har også studentar frå utlandet.

– Dette er ei unik linje, som forsyner Noreg med viktig økologisk kompetanse. Det er ein stadig etterspørsel etter denne typen kunnskap i Noreg i dag, sa Hansson i spørjetimen på Stortinget onsdag.

Sidan 1995 har skulen utvikla eit unikt kompetansemiljø, i dag driv dei blant anna med etter- og vidareutdanning for bønder innan ysting, ølbrygging, økoturisme, birøkt, økologisk landbruk, fruktdyrking og urtedyrking.

LES OGSÅ:Rekordsøknad til økologisk utdanning

Manglar 12 millioner

Det er brei politisk semje om å halda på skulen. Det kortsiktige investeringsbehovet er på 43 millionar kroner. Nå manglar 12 millionar av dette for å redda skulen. Rasmus Hanson meiner regjeringa må dekkja dette.

– Alle aktørar anerkjenner kor viktig denne linja er. Regjeringa er heilt nødt til ta ansvar.

Vil ikkje gjera unntak

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarte på Hansons spørsmål ved å visa til at det er fylkeskommunene som har ansvar for videregåande skule. Regjeringa har høve til å dela ut ekstra tilskot til enkelte skular, men kunnskapsministeren ønskjer ikkje å forskjellsbehandla.

– Det blir urettferdig mot alle andre vidaregåande skular i landet at Sogn Jord- og Hagebruksskole skal få særbehandling, svara ministeren.

Les svaret hans her!

– Listhaug må ta ansvar

Hansson følgde opp svaret til kunnskapsministeren ved å etterlysa eit heilskapleg ansvar frå landbruksministeren.

– Spørsmålet om eit meir miljøvennleg landbruk som alle aktørar seier me må ha, kan ikkje stoppast av viljen til regjeringa til å løyva 12 millionar kroner. Her må landbruksministeren inn og garantera pengane.

Sogn Jord- og Hagebruksskule har vore på randen av nedlegging på grunn av manglande økonomisk prioritering svært ofte. For å hindra dette dersom me hadde hatt makta sette me av 20 millionar kroner for å sikra vidare drift av skulen i vårt alternative statsbudsjett, seier Hansson i ei pressemelding.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.52

LES OGSÅ

ANNONSE