Regjeringa vil innføre studieavgift for internasjonale studentar.

Kunnskapsdepartementet vurderer å innføre studieavgift for utanlandske studentar. Avgifta skal gjelde borgarar frå land utanfor EØS-området og Sveits, skriv Forskerforum.

Vil gjere som nabolanda
Både Sverige og Danmark har allereie innført slike ordningar.

– Prinsipielt meiner vi at det er forsvarleg når mange av våre naboland har gjort det og når norske studentar må betale studieavgifter i utlandet, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Forskerforum.

LES OGSÅ: Positivt lærarløft – usikker finansiering

Regjeringa vil utgreie ordninga, og tek sikte på innføring ved statlege universitet og høgskular hausten 2015.

– Vi vil ha ei utgreiing for å sjå kva som er konsekvensane av ei slik ordning, og om vi må innføre nokre stipendordningar for dei mest lovande studentane frå utanfor EØS-området, slik at vi kan trekkje til oss gode studentar.

– Vil råke fattige studentar
– Det er ein sinnsjukt dårlig idé, seier medisinprofessor ved Universitetet i Oslo, Johanne Sundby til Forskerforum.

Sundby meiner ei slik utrgreiing er meiningslaus, og at ei studentavgift for utanlandsstudentar er ein nasjonal, proteksjonistisk politikk.

LES OGSÅ: Droppar studiestøtte i 11 månader

– Noreg er eitt av dei siste landa i verda der sjølv fattige studentar kan få utdanning. Veldig mange av våre studentar er frå fattige land, og kjem seg knapt ut av landet for å studere. Dersom dei må betale ei avgift kan dei ikkje studere i Noreg,  seier Sundby.

Professoren meiner i tillegg at gratis utdanning har stor betyding for det internasjonale studiemiljøet, fordi det gir unik tilgang på erfaring og kunnskap om verda.

LES OGSÅ: Skandale-regjering!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.47
ANNONSE