Adle dessen jærbuane he vakse opp same plassen så di bur på i dag. Di snakke litt forskjelligt. Hørre du forskjell?

Hilde Eidsaa Bjorland og Trine Selvikvåg, Jærbladet
Hilde Eidsaa Bjorland og Trine Selvikvåg, Jærbladet
Faktaboks

Om jærsk på jærsk
Denne artikkelen æ en del av et dialektprosjekt i forbindelse mæ språgåret 2013. Jærbladet gjer ud ei heile avis der alt står på jærsk. I tillegg he me lagt en seire mæ artikla om jærsk på jærsk på jbl.no.

LES FAKTALUKK FAKTA

Oppdraget va tesyneladande enkelt: Sjekka dialekten te tolv unge vaksne så ennå bur på den plassen dei vaks opp.

Men te slutt så fant me tolv flotte representanta frå Ogna i sør te Skas i nord.

Den uhøgtideligge testen vårs vise nogen klare trekk:

• Dei fleste seie au, ikkje og. Dæ æ dæ bara representantane frå Klepp, Bryne og Søra Kalberg så seie.
• Dæ æ klar øvevekt på he, ikkje har. Grenså går i nore del av Time.
• Finje helle bara te i grensestrøgå; Matningsdal og Skas.
• Dissimilasjon, altså steidn i plassen for stein, æ på vigande front. I denne testen fekk dæ bara treff hjå gardsfolkje på Skas, Vik, Matningsdal og Onnai.
• Heila Hå seie okke i tillegg te Onnai.
• Adle dei tolv deltagarane våre seie æg, ikkje eg.

LES OGSÅ: "Jysla jiilt mæ jærsk"

Du kan sjå videoane her:

Les heile saka i Jærbladet!