Gjev større forskjellar mellom ytre og indre strok.

NPK
NPK

Ny stamveg langs kysten vil gje eit sterkt sørvestland mellom Bergen, Haugesund og Stavanger som ein motpol til Oslo. Men samstundes vil områda som ikkje er berørt av vegen, få meir problem, meiner professor.

Ferjefri E39 vil føre til større skilnader mellom indre og ytre strok på Vestlandet, seier professor i samfunnsplanlegging Jørgen Amdam til NRK.

Han peikar på at ein vil få ein sterk region mellom Bergen, Haugesund og Stavanger, som kan få 7-800.000 innbyggjarar. Også i Møre og Romsdal vil det bli tettare kontakt mellom dei fire byområda, og dei kan også dra med seg delar av Nordfjord.

LES OGSÅ: Slik skal Vestlandet bli ferjefritt

Men når det gjeld andre område av Vestlandet er han mindre optimistisk:

– Dei store utkantområda, som er størsteparten av Sogn og Fjordane, indre delar av Møre og Romsdal og Hordaland, kjem til å berre få aukande problem fordi tyngdepunkta blir skyvd ut mot desse to sentrumsområda, seier Amdam til NRK. (©NPK)

LES OGSÅ: Regjeringa seier ja til ferjefri E39

Slik ser Statens vegvesen for seg at Sognefjorden kan bli ferjefri:

Kva meiner du om ferjefri E39? Kva meiner du skal til for å skapa aktivitet i indre strok også?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.46

LES OGSÅ

ANNONSE