Til angrep på den norske modellen

Frp-leiar Siv Jensen leverte kraftsalve på kraftsalve mot «den norske modellen» i landsmøtetalen fredag.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Men ho slit med å forklare kva ho legg i omgrepet.

– Den norske modellen står i vegen for det norske folk. Systemet står i vegen for dei smarte løysingane, gjentok Siv Jensen gong på gang då ho opna Framstegspartiets landsmøte på Gardermoen denne helga.

Handlingsregelen for bruk av oljepengar, for eksempel, forhindrar raskare og betre utbygging av vegar, jernbane og helseomsorg, meiner ho. Men då ho møtte pressa etterpå, måtte ho medgi at handlingsregelen ikkje er ein del av det vi normalt definerer inn i den norske modellen.

I grunn var det lite av det Jensen kritiserte som normalt vert rekna som «den norske modellen».

– Vi høyrer gong på gong at vi ikkje kan gjere ditt fordi vi har denne modellen, og vi kan ikkje gjere datt fordi vi har dette systemet. Og vi kan ikkje gjere dette fordi handlingsregelen fortel oss noko anna. Eg prøvde å illustrere at vi aldri må la modellar og system trumfe den sunn fornuft, seier Jensen til NTB.

LES OGSÅ: Gir Frp rett i investeringar i veg

«Den sosialdemokratiske modellen»
«Den norske modellen», slik Jensen brukar omgrepet, er meir for ei sekkenemning å rekne, ei nemning på alt som står i vegen for Framstegspartiets politikk, ifølgje Jensens oppsummering. I innhald synest det å vere dei økonomiske styringsprinsippa Arbeidarpartiet brukar ho siktar til.

– Det er kanskje meir passande å kalle det den sosialdemokratiske modellen, sa Jensen på pressekonferansen etter talen.

Overfor NTB understrekar Frp-leiaren at ho og Frp støttar dei delane av den norske modellen som dannar fundamentet for det moderne, norske samfunnet. Det gjeld for eksempel trepartssamarbeidet i arbeidslivet, som LO og Arbeidarpartiet er dei fremste eksponentane for, der partane og staten samarbeider om å halde kontroll på lønns- og kostnadsvekst.

– For all del, det er mykje bra i den norske modellen som det er tverrpolitisk semje om. Dette kjem ikkje til å endre seg uansett regjering. Men det er min jobb å peike på det vi ikkje er samde om, og som vi vil gjere på andre måtar, seier Jensen.

QUIZ: Kva veit du om Framstegspartiet?

Innvandringspolitikk
Ho blei avbroten ei rekke gonger av til dels taktfast applaus frå ein fullsett sal på Gardermoen. Ekstra lang og høglydt var applausen då ho framheva Frps linje for ein meir restriktiv innvandringspolitikk.

Han består blant anna av lukka mottak, der asylsøkjarar skal haldast inntil søknaden deira er behandla. Og blir det avslag, så skal dei sendast rett ut. Det inngår i Frps tryggingsgrep, ifølgje Jensen

– Kostnadene ved dagens innvandringspolitikk, dersom han får halde fram i fem år til, vil vere på 4.100 milliardar kroner. Her er det ikkje berre den norske modellen, men også naiviteten, som står i vegen for det norske samfunnet, sa ho.

Frp skal komme seg inn i regjeringskontora ved ein velkjent liberalistisk politikk, med nokre særnorske trekk. Helsekøane skal bort, pasientbehandlinga effektiviserast og eldre skal få lovfesta rett til sjukeheimsplass ved hjelp av offentleg finansiering av private tilbydarar.

Skatte- og avgiftstrykket på både folk og næringsliv skal ned, offentleg sektor skal byggjast ned og handlingsregelen skal på skraphaugen, men visstnok ikkje for å kunne bruke meir pengar.

– Vi vil skilje mellom drift og investeringar, ikkje for å få lov til å bruke meir pengar, men for å bruke pengane riktigare, seier ho. (©NPK)

Les siste politisk nytt her!