Europeiske datatilsyn reagerer på at internettgiganten Google ikkje klarer å rette seg etter personvernlovene til EU.

NPK-NTB-AFP
NPK-NTB-AFP

Datatilsyna i fleire europeiske land ønskjer no å setje i verk tiltak mot Google, som over tid ikkje har oppfylt personvernlovene til EU.

I oktober åtvara dei Google mot at dei nye personvernreglane til selskapet ikkje var i samsvar med lovene til EU og gav selskapet fire månader på å rette opp dette.

No risikerer Google søksmål frå dei europeiske tilsyna.

Ifølgje det franske datatilsynet CNIL planlegg dei europeiske tilsyna å sette ned ei arbeidsgruppe for å samordne kva for tiltak som skal setjast i verk for å få Google til å endre reglane. Dei vil møtast allereie i neste veke, og arbeidet skal vere klart før sommaren.

LES OGSÅ: Microsoft overvaker deg

Google kom med nye personvernreglar i mars 2012. Dei nye retningslinjene lèt blant anna selskapet spore brukarar over ulike tenester for å kunne utvikle meir målretta reklame. Dette blei gjort trass i skarp kritikk både frå USA og Europa.

Google gjentok måndag at retningslinjene til selskapet overheld europeisk lov. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.42
ANNONSE